Ходінов Володимир Миколайович – доцент кафедри фізичної реабілітації Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна» icon

Ходінов Володимир Миколайович – доцент кафедри фізичної реабілітації Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна»


НазваХодінов Володимир Миколайович – доцент кафедри фізичної реабілітації Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна»
Дата конвертації27.06.2015
Розмір177.57 Kb.
ТипДокументи
скачати

Ходінов Володимир Миколайович –

доцент кафедри фізичної реабілітації

Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна»
Ходінов Володимир Миколайович народився у 1944 році.

1965 року закінчив Київський державний інститут фізичної культури, за спеціальністю – викладач фізичної культури, тренер із веслування (диплом У № 926045).

Кандидат біологічних наук із 2004 року. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Д 26551.01 Київського інституту геронтології при АМН України за спеціальністю 03.00.13. – фізіологія людини і тварин (диплом ДК № 021908).

Основні етапи педагогічної діяльності у вищих закладах освіти:

  • 01.11.2002 – 02.10.2005 – старший викладач кафедри фізичного виховання та реабілітації Луцького представництва Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»;

  • 03.10.2005 – 31.08.2008 – доцент кафедри здоров`я і фізичної культури Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна»;

  • 01.09.2008 – до теперішнього часу – доцент кафедри фізичної реабілітації Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна».

Веде навчальні курси: анатомія людини, фізіотерапія, основи догляду за хворими та інвалідами.

З основних навчальних курсів з метою методичного забезпечення навчального процесу опубліковано:

  • Основи фізіотерапії : [метод. реком.] / В. М. Ходінов. – Луцьк : Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна», 2010. – 72 с.;

  • Методичні розробки для самопідготовки до практичних занять з анатомії людини : [метод. реком.] / В. М. Ходінов. – Луцьк : Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна», 2009. – 50 с.

Заслужений тренер України (посвідчення № 2386 від 3.12.91).

Має 45 публікацій (у тому числі – 6 у іноземних виданнях), із них 39 наукового та 6 навчально-методичного характеру, в тому числі 10 у фахових виданнях України.

Після захисту кандидатської дисертації опублікував 21 працю, з них – 18 наукового та 3 навчально-методичного характеру, в тому числі – 9 у фахових виданнях України.
Основні праці:

  1. Warunki fizyczne – waїny czynnik osi№gniкcia mistrzostwa sportowego // Молода спортивна наука України : зб. наук. праць з галузі фізичної культури та спорту. Вип. 13 : у 4-х тт. – Л., 2009. – Т. 2. – С. 196-201. (фахове видання);

  2. Wpіyw danych antropometrycznych i przygotowania fizycznego na wyniki specjalistycznych testуw mіodych kajakarek // Молода спортивна наука України : зб. наук. праць з галузі фізичної культури та спорту. – Вип. 14 : у 4-х тт. – Л., 2010. – Т. 1. – С. 353-357. (фахове видання);

  3. Перспектива использования дополнительной возможности для восстановления работоспособности во время физической тренировки // Педагогіка, психологiя та медико-бiологiчнi проблеми фізичного виховання і спорту : зб. наук. пр. / за ред. С. С. Єрмакова. – Х., 2010. - № 4. – С. 150-156. (співавтор С. Б. Новак). (фахове видання);

  4. Стан серцево-судинної системи студентів першого року навчання // Педагогіка, психологiя та медико-бiологiчнi проблеми фізичного виховання і спорту : зб. наук. пр. / за ред. С. С. Єрмакова. – Х., 2010. - № 5. – С. 79-81. (співавтор Е. О. Косинський, Ю. М. Андрійчук). (фахове видання);

  5. Адаптационные эффекты характеризующие изменения реакций кровообращения и дыхания под влиянием тренировочных занятий с использованием различных активирующих воздействий // Педагогіка, психологiя та медико-бiологiчнi проблеми фізичного виховання і спорту : зб. наук. пр. / за ред. С. С. Єрмакова. – Х., 2010. - № 8. – С. 101-108. (фахове видання).

Брав участь у 3 міжнародних науково-практичних конференціях. За результатами конференцій опубліковано 3 статті.
список

наукових та навчально-методичних праць

№ з/п

Назва

Характер роботи

Вихідні дані

Обсяг, стор.

Співавтори
І. Наукові праці, опубліковані до захисту кандидатської дисертації


Физическая тренировка и активный отдых: возможности взаимодействия и условия несовместимости

тези

Актуальні проблеми оздоровчої фізичної культури, спорту дітей-інвалідів та валеологічної освіти в навчальних. закладах України : Матеріали VI Всеукраїнської науково-методичної конференції. – Кіровоград, 1998. – С. 12-13.

2

Физиологический анализ условий повышения эффективности тренировочного процесса за счет активного отдыха

тези

Актуальні проблеми оздоровчої фізичної культури, фізичної реабілітації та валеології у сучасних умовах : зб. наук. праць Кіровоградського держ. пед. у-ту ім. В. Винниченка. –Кіровоград, 1999. – С. 228-229.

2

Взаимодействие физической тренировки и активного отдыха как проблема физиологии и физического воспитания

тези

Актуальні проблеми оздоровчої фізичної культури, фізичної реабілітації та валеології у сучасних умовах : зб. наук. праць Кіровоградського держ. пед. у-ту ім. В. Винниченка. –Кіровоград, 1999. – С. 239-240.

2/1

Булич Э.Г.


Ближайшие и отдаленные последствия недооценки физического воспитания в университетском образовании

стаття

Актуальні проблеми оздоровчої фізичної культури, фізичної реабілітації та валеології у сучасних умовах : зб. наук. праць Кіровоградського держ. пед. у-ту ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 1999. – С. 236-239.

4/1

Булич Э.Г., Муравов И.В., Кобза М.Т.Нереализованные возможности физического воспитания в современных образовательных системах

стаття

Актуальні проблеми оздоровчої фізичної культури, фізичної реабілітації та валеології у сучасних умовах : зб. наук. праць Кіровоградського держ. пед. у-ту ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 1999. – С. 234-236.

3/0,6

Булич Э.Г., Муравов И.В., Новак С.3., Тузинек С.Я.Физиологический анализ процесса реституции после активирующих влияний

стаття

Матеріали 5-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції: «Актуальні проблеми валеологічної освіти в навчальних закладах України». – Кіровоград, 1999. – С. 138-141.

4


Принципы и технология сочетания тренировки с активным отдыхом как условие повышения результативности массового спорта

тези

Олімпійський спорт і спорт для всіх: проблеми здоров'я, рекреації, спортивної медицини та реабілітації : матеріали 4-го міжнародного наукового конгресу. – Київ, 2000. – С. 443.

1


Два противоположных подхода к физической тренировке – спортивный и валеологический

стаття

Актуальні проблеми оздоровчої фізкультури, фізичної реабілітації та валеології у сучасних умовах : зб. наук. праць Кіровоградського держ. пед. у-ту ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2000. – С. 48-50.

3


Валеологические проблемы физической тренировки: возможности, ограничения и перспективы

стаття

Zdrowie czlowieka w jego egzystencji. – Elblag, 2000. – C. 535-544.

10


Физиологическое обоснование применения активного отдыха в занятиях физическим воспитанием студентов

тези

Физическое воспитание и современные проблеми формирования и сохранения здоровья молодежи : материалы междунар. научной конференции. – Гродно, 2001. – С. 275.

1


Wykorzystanie wypoczynku czywnego do przedluzenia zawodowej kariery sportowca

стаття

Health: Its Essence, Diagnostik and strategies for Improving : мaterialy Konferencyjne. – Radom, 2001. – C. 346-349.

4


Неиспользованные резервы физического воспитания молодежи

тези

Физическое воспитание и современные проблемы формирования и сохранения здоровья молодежи : материалы междунар. научной конференции. – Гродно, 2001. – С.274-275.

2


Физиологическое обоснование возможности повышения оздоровительной эффективности физической тренировки за счет использования активного отдыха

тези

Ученые записки Таврического национального университета. – 2001. – Т. 14 (53). - № 1. – сер. биол. – С. 114-116.

3


Три упущенных возможности в современном физическом воспитании молодежи

тези

Бюллетень НЦССХ им. А.Н. Бакулева РАМН : 7-й всерос. сьезд сердечно-сосудистых хирургов. – М. : НЦССХ, 2001. – С. 266.

1/0,3

Булич Э.Г., Новак С.З.Wplyw wypoczynku czynnego i cwiczen fizycznych na postery studentow w nauce

стаття

Pedagogika: Prace naukowe. – 2001. – N 1, 7. – S. 102-105.

4


„Принцип разделения” в использовании физических упражнений

тези

Бюллетень НЦССХ им. А.Н. Бакулева РАМН: 7-й всерос. сьезд сердечно-сосудистых хирургов. – М. : НЦССХ, 2001. – С. 267.

1/0,3

Булич Э.Г., Новак С.ЗФізіологічне обґрунтування використання активного відпочинку у фізичному тренуванні

стаття

Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія. – 2002. - №2 (18). – С. 92-94.

3


Активний відпочинок як додатковий засіб досягнення високого результату в спорті

стаття

Молода спортивна наука України : зб. наук. праць з галузі фіз. культури та спорту. – Львів, 2002. – Т. 2. – Вип. 6. – С. 245-249.

(фахове видання).

5


Włodzimierz Zadania domowe i wypoczynek aktywny – rezerwa wzrostu efektywności zajęć wychowania fizycznego

стаття

Heath strengthening: factors, mechanisms and health strategies : materiały konferencyjne, Radom, 2003. – S. 174-177.

4


Ефективність застосування фізичних навантажень і активного відпочинку в спорті та фізичному вихованні

стаття

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми розвитку руху «Спорт для всіх» у контексті Європейської інтеграції України». – Тернопіль, 2004. – С. 276-278.

3/2

Карпюк Р.П.Sposoby podwyzszania skutecznosci treningu wioslarzy

стаття

5 Miedzynarodowa konferencjia naykowa «Woda srodowiskiem zdrowia i rehabilitacji» Radom. – 2004. – S. 37-39.

3
Навчально-методичні праціФізіологічний аналіз використання оздоровчих можливостей активного відпочинку в фізичному вихованні студентів

метод. реком.

Нові технології навчання : наук.-метод. збірник Наук.-метод. центру Вищої освіти МОН України. – Київ, 2001. – Вип. 31. – С. 150-198.

48


Біохімія

метод. реком.

Луцьк : Надстир’я, 2002. – 41 с.

41


Методологічні проблеми вдосконалення науково-дослідної роботи з фізичного виховання та спорту

метод. реком.

Луцьк : Настир’я, 2002. –34 с.

34
ІІ. Наукові праці, опубліковані після захисту кандидатської дисертаціїВлияние занятий физическим воспитанием студентов на возможность практического использования полученных знаний и навыков для укрепления здоровья

стаття

Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. праць Волинського держуніверситету. – Луцьк, 2005. – С. 382-384.

(фахове видання).

3


Недооценка физического воспитания в университетском образовании, его ближайшие и отдаленные последствия

тези

Сучасні технології зміцнення та відновлення здоров’я : зб. тез наук.-практ. конференції. – Луцьк, 2005. – С. 30-35.

6


Взаимосвязь физической работоспособности со сменой вида отдыха и использованием водной среды

стаття

Спортивний вісник Придніпров’я : Науково-теоретичний журнал Дніпропетровського держ. ін.-ту фіз. к-ри. - № 3. – 2006. – С. 104-107.

(фахове видання).

3


Использование активного отдыха и водной среды для восстановления физических функций

стаття

Зб. наук. праць Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна». – Луцьк, 2006. – С. 124-127.

4


Роль и значение физической культуры в сельской и городской школе

стаття

Сучасні оздоровчо-реабілітаційні технології : зб. наук. праць. – Луцьк : Луцький інституту розвитку людини Університету «Україна, 2006. - № 2. – С. 104-108.

5


Rola prawidlowego wyboru dyskypliny sportu dla wzmocnienia i utrzmania zlrowia jak fizycznego, tak i psychiczego

стаття

Матеріали міжнародної наукової конференції «Збалансований розвиток і екологія людини». – Луцьк, 2006. – С. 158-167.

10


Znaczenie środowiska wodnego w odnowieniu podczas wysiłku fizycznego

стаття

Молода спортивна наука України : зб. наук. праць з галузі фізичної культури та спорту. – Вип. 11 : у 5 тт. – Л., 2007. – Т. 5. – С. 377-383.

(фахове видання).

7


Rola rozgrzewki w sporcie i wychowaniu fizycznym

стаття

Сучасні оздоровчо-реабілітаційні технології : зб. наук. праць. – Луцьк : Луцький інституту розвитку людини Університету «Україна», 2008. - № 3. – С. 36-41.

6


Możliwości lekcji wychowania fizycznego z udziałem treningu obwodowego

стаття

Зб. наук. пр. Волин. нац. у-ту ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2009. - № 4. – С. 22-27.

(фахове видання).

6


Warunki fizyczne – ważny czynnik osiągnięcia mistrzostwa sportowego

стаття

Молода спортивна наука України : зб. наук. праць з галузі фізичної культури та спорту. – Вип. 13 : у 4-х т. – Л., 2009. – Т. 2. – С. 196-201.

(фахове видання).

6


Możliwości treningu obwodowego podczas zajęć wychowania fizycznego w szkole

стаття

Ogólnopolska konferencja naukowo-metodyczna „Szkoła wobec dylematów i inspiracji w zakresie teorii i metodyki wychowania fizycznego”. – Jedlnia Letnicko, 2009. – S. 19-24.

6


Wypoczynek aktywny realizowany w treningu obwodowym

стаття

Prace naukowo dydaktyczne Państwowej Wyższej szkoły Zawodowej w Krośnie. – Zeszyt 38, Krosno, 2009. – S. 165-174.

10


Porownanie rozwoju fizycznego dziewcząt szkoł podstawowej a gimnazjalnej

стаття

Сучасні оздоровчо-реабілітаційні технології : зб. наук. праць. – Луцьк : Луцький інституту розвитку людини Університету «Україна», 2010. - № 5. – С. 91-100.

10/5

Płużycka A.Wpływ danych antropometrycznych i przygotowania fizycznego na wyniki specjalistycznych testów młodych kajakarek

стаття

Молода спортивна наука України : зб. наук. праць з галузі фізичної культури та спорту. Вип. 14 : у 4-х т. – Л., 2010. - Т. 1. – С. 353-357.

(фахове видання).

5


Wybrane determinanty wyniku sportowego w kajakarstwie śród studentów Politechniki Radomskiej

стаття

Педагогіка, психологiя та медико-бiологiчнi проблеми фізичного виховання і спорту : зб. наук. пр. / за ред. С. С. Єрмакова. – Х., 2010. - № 1. – С. 149-152.

(фахове видання).

4/2

Marcin KacaПерспектива использования дополнительной возможности для восстановления работоспособности во время физической тренировки

стаття

Педагогіка, психологiя та медико-бiологiчнi проблеми фізичного виховання і спорту : зб. наук. пр. / за ред. С. С. Єрмакова. – Х., 2010. - № 4. – С. 150-156.

(фахове видання).

7/4

Новак С. Б.Стан серцево-судинної системи студентів першого року навчання

стаття

Педагогіка, психологiя та медико-бiологiчнi проблеми фізичного виховання і спорту : зб. наук. пр. / за ред. С. С. Єрмакова. – Х., 2010. - № 5. – С. 79-81.

(фахове видання).

3/1

Косинський Е. О., Андрійчук Ю. М.Адаптационные эффекты характеризующие изменения реакций кровообращения и дыхания под влиянием тренировочных занятий с использованием различных активирующих воздействий

стаття

Педагогіка, психологiя та медико-бiологiчнi проблеми фізичного виховання і спорту : зб. наук. пр. / за ред. С. С. Єрмакова. – Х., 2010. - № 8. – С. 101-108.

(фахове видання).

8
Навчально-методичні праціТеорія та методика вивчення видів легкої атлетики в школі

метод. реком.

Луцьк : Настир’я, 2006. – 91 с.

91


Основи фізіотерапії

метод. реком.

Луцьк : Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна», 2010. – 72 с.

72


Методичні розробки для самопідготовки до практичних занять із анатомії людини

метод. реком.

Луцьк : Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна», 2009. – 50 с.

50Поделиться:

База даних захищена авторським правом ©unikum.asyan.org 2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи