Програма спільної діяльності Міністерства освіти і науки України та Національної академії педагогічних наук України на 2014-2016 роки № з/п Зміст діяльності icon

Програма спільної діяльності Міністерства освіти і науки України та Національної академії педагогічних наук України на 2014-2016 роки № з/п Зміст діяльності


НазваПрограма спільної діяльності Міністерства освіти і науки України та Національної академії педагогічних наук України на 2014-2016 роки № з/п Зміст діяльності
Дата конвертації26.06.2015
Розмір451.61 Kb.
ТипПрограма
скачати

Програма спільної діяльності Міністерства освіти і науки України та Національної академії педагогічних наук України на 2014–2016 роки


з/п

Зміст діяльності

Виконавці

Термін

виконання

Результати діяльності

від МОН України

від НАПН України

Загальні проблеми розвитку освітнього простору

1.

Удосконалення законодавства України у сфері освіти

Департаменти

Інститут інноваційних технологій і змісту освіти

Установи

НАПН України

2014-2016

Внесення пропозицій щодо змін до законів України “Про освіту”, “Про наукову і науково-технічну діяльність”, “Про дошкільну освіту”, “Про загальну середню освіту”, “Про позашкільну освіту”, “Про професійну освіту”, “Про вищу освіту”

 

2.

Розроблення Концепції і проекту Національної стандартної класифікації освіти (як Національного класифікатора України)

Департаменти

Інститут інноваційних технологій і змісту освіти

Установи

НАПН України

2014-2016

Концепція і проект Національної стандартної класифікації освіти (як Національного класифікатора України)

3.

Участь у запровадженні Національної рамки кваліфікацій

Департаменти

Інститут інноваційних технологій і змісту освіти

Установи

НАПН України

2014-2016

Напрацювання у робочих групах нормативно-правових та методичних документів щодо механізмів запровадження Національної рамки кваліфікацій

Дошкільна та загальна середня освіта

4.

Розроблення програмного та навчально-методичного забезпечення дошкільних навчальних закладів відповідно до нової редакції Базового компоненту дошкільної освіти

Департамент загальної середньої та дошкільної освіти

Інститут інноваційних технологій і змісту освіти

Інститут проблем виховання

 

2014-2016

Навчальні програми, методичні посібники, методичні рекомендації для вихователів дошкільних навчальних закладів

5.

Науково-методичне забезпечення розвитку дитини, подальшого становлення її особистості у дошкільній освіті

Департамент загальної середньої та дошкільної освіти

 

Інститут проблем виховання

 

2014-2016

Методичні рекомендації з організації навчально-виховного процесу у дошкільних навчальних закладах

6.

Розроблення програмного та навчально-методичного забезпечення реалізації  нового змісту освіти у початковій і основній школі відповідно до вимог державних стандартів

Департамент загальної середньої та дошкільної освіти

Інститут інноваційних технологій і змісту освіти

Інститут педагогіки

Інститут проблем виховання

Інститут психології

імені Г.С. Костюка

 

2014-2016

Навчальні програми, підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники, методичні рекомендації, засоби навчання

7.

Розроблення науково-методичного забезпечення навчального процесу в старшій школі відповідно до нової редакції освітніх стандартів та концепції профільного навчання

Департамент загальної середньої та дошкільної освіти

Інститут інноваційних технологій і змісту освіти

Інститут педагогіки

Інститут проблем виховання

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання

 

2014-2016

Концепції навчання предметів у старшій школі, навчальні програми, підручники, навчальні посібники, методичні посібники, методичні рекомендації, засоби навчання

8.

Науково-методичне супроводження моніторингу якості загальної середньої освіти

Інститут інноваційних технологій і змісту освіти

Департамент загальної середньої та дошкільної освіти

Інститут педагогіки

 

2014-2016

Тести, методичні рекомендації, аналітичні матеріали

9.

Проведення психолого-педагогічної експертизи рукописів підручників

Інститут інноваційних технологій і змісту освіти

Департамент загальної середньої та дошкільної освіти

Інститут педагогіки

Інститут проблем виховання

Інститут психології

імені Г.С. Костюка

2014-2016

Експертні висновки на рукописи підручників

10.

Розроблення наукового і навчального-методичного забезпечення моніторингу інноваційного розвитку загальноосвітніх навчальних закладів

Інститут інноваційних технологій і змісту освіти

Департамент загальної середньої та дошкільної освіти

Інститут педагогіки

 

2014-2016

Концепція, методичні посібники, методичні рекомендації

11.

Розроблення електронних освітніх ресурсів для загальноосвітніх навчальних закладів та науково-методичний супровід їх використання

Інститут інноваційних технологій і змісту освіти

Департамент загальної середньої та дошкільної освіти

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання

 

2014-2016

Електронні освітні ресурси навчального призначення, науково-методичні рекомендації щодо їх використання

12.

Науково-методичний супровід формування та впровадження комп’ютерно орієнтованих освітніх середовищ для системи загальної середньої освіти

Інститут інноваційних технологій і змісту освіти

Департамент загальної середньої та дошкільної освіти

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання

 

2014-2016

Навчально-методичні, інформаційно-аналітичні матеріали з питань проектування і впровадження дистанційного навчання, хмаро орієнтованих та здоров’язбережувальних технологій у системі загальної середньої освіти

13.

Розроблення та удосконалення законодавчого та нормативно-правового забезпечення освіти дітей з особливими потребами

Департамент загальної середньої та дошкільної освіти

Інститут інноваційних технологій і змісту освіти

 

Інститут спеціальної педагогіки

 

2014-2016

Внесення пропозицій щодо змін до законодавчих та нормативно-правових документів щодо освіти дітей з особливими потребами

14.

Розроблення наукового, програмного та навчально-методичного забезпечення дошкільної освіти дітей з особливими потребами

Департамент загальної середньої та дошкільної освіти

Інститут інноваційних технологій і змісту освіти

Інститут спеціальної педагогіки

 

2014-2016

Програми раннього втручання для дітей з особливими потребами (для дітей з порушеннями зору, дітей з аутистичним синдромом).

Навчальні програми, навчально-методичні посібники, дидактичні матеріали для дошкільних закладів компенсуючого типу та закладів інклюзивного навчання

15.

Розроблення програмного та навчально-методичного забезпечення початкової та основної ланок загальноосвітньої спеціальної школи для дітей з особливими потребами

Департамент загальної середньої та дошкільної освіти

Інститут інноваційних технологій і змісту освіти

Інститут спеціальної педагогіки

 

2014-2016

Навчальні програми, корекційно-розвиткові програми, підручники та навчальні посібники для загальноосвітніх спеціальних шкіл для дітей з особливими потребами

16.

Наукове та навчально-методичне забезпечення інклюзивного навчання дітей з особливими потребами

Департамент загальної середньої та дошкільної освіти

 

Інститут спеціальної педагогіки

 

2014-2016

Навчально-методичні посібники (в тому числі електронні); діагностично-корекційні програми

для інклюзивного навчання дітей з особливими потребами

17.

Експертиза навчальних та корекційно-розвиткових програм для початкової, основної та старшої школи

Департамент загальної середньої та дошкільної освіти

Інститут інноваційних технологій і змісту освіти

Інститут спеціальної педагогіки

 

2014-2016

Рекомендації до удосконалення навчальних та корекційно-розвиткових програм

18.

Участь у міжнародних проектах стосовно навчання та виховання дітей з особливими потребами (Канада, Польща, Словаччина, Білорусь та ін.)

Департамент загальної середньої та дошкільної освіти

 

Інститут спеціальної педагогіки

 

2014-2016

Підготовка матеріалів на виконання зарубіжних проектів (Канада, Польща, Словаччина, Білорусь та ін.)

19.

Розроблення методичного забезпечення роботи з обдарованими дітьми 

Інститут інноваційних технологій і змісту освіти

Департамент загальної середньої та дошкільної освіти

Інститут психології

імені Г.С. Костюка

Інститут обдарованої дитини

2014-2016

Методичні рекомендації для шкільних психологів “Робота з обдарованими дітьми”;

збірник наукових праць “Навчання і виховання обдарованої дитини: теорія і практика”

20.

Виявлення обдарованих дітей та створення умов для їхнього розвитку

Інститут інноваційних технологій і змісту освіти

Департамент загальної середньої та дошкільної освіти

Інститут обдарованої дитини

 

2014-2016

Проведення щорічних всеукраїнських виставок-фестивалів “Обдаровані діти України”.

Функціонування консультативного пункту для батьків з питань навчання і виховання обдарованих дітей

21.

Вивчення та впровадження досвіду педагогів з питань освіти, виховання й розвитку обдарованих учнів

Інститут інноваційних технологій і змісту освіти

Департамент загальної середньої та дошкільної освіти

 

Інститут обдарованої дитини

 

2014-2016

Проведення щорічного всеукраїнського конкурсу педагогічної майстерності “Творчий учитель – обдарований учень”.

Створення інформаційного банку даних передового досвіду з інноваційного менеджменту у роботі з обдарованими дітьми

22.

Розроблення навчально- методичного комплексу професійної орієнтації учнівської молоді в системі педагогічної освіти

Департамент загальної середньої та дошкільної освіти

Департамент вищої освіти

Інститут інноваційних технологій і змісту освіти

 

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих

2014-2016

Підручник “Професійна орієнтація”; посібники: “Психодіагностичне забезпечення профорієнтації в системі педагогічної освіти”, “Професіоргами і психограми професій педагогічного спрямуванням”; методичні рекомендації “Методичне забезпечення відбору учнівської молоді до вищих навчальних закладів педагогічного профілю”

Позашкільна освіта і виховна робота

23.

Розроблення наукового, програмного і навчально-методичного забезпечення навчально-виховного процесу у позашкільних навчальних закладах

Департамент професійно-технічної освіти

Інститут інноваційних технологій і змісту освіти

Інститут проблем виховання

 

2014-2016

Монографії, методичні посібники і рекомендації, навчальні програми

24.

Розроблення інструментарію моніторингового дослідження стану позашкільної освіти та позакласної роботи в загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладах

Департамент професійно-технічної освіти

Інститут інноваційних технологій і змісту освіти

Інститут проблем виховання

Інститут професійно-технічної освіти

 

2014-2016

Інструментарій моніторингового дослідження;

методичні рекомендації “Організація учнівського самоврядування у професійно-технічних навчальних закладах”

25.

Проведення всеукраїнських конкурсів педагогічної майстерності, науково-методичних розробок з питань позашкільної освіти та впровадження їх результатів в навчально-виховний процес позашкільних навчальних закладів

Департамент професійно-технічної освіти

Інститут інноваційних технологій і змісту освіти

 

Інститут проблем виховання

 

2014-2016

Всеукраїнський конкурс майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів “Джерело творчості”; всеукраїнський конкурс веб-сайтів позашкільних навчальних закладів; всеукраїнський конкурс на кращу науково-методичну розробку з питань позашкільної освіти

26.

Науково-методичне забезпечення соціально-педагогічної роботи з дітьми і молоддю

Департамент професійно-технічної освіти

 

Інститут проблем виховання

 

 

2014-2016

Методичні посібники і рекомендації для соціальних педагогів та класних керівників

27.

Розроблення концептуальних засад розвитку дитячого руху в Україні

Інститут інноваційних технологій і змісту освіти

 

Інститут проблем виховання

 

2014-2015

Концепція розвитку дитячого руху в Україні

28.

Розроблення навчально-методичного забезпечення підготовки учнівської молоді до створення сім’ї і майбутнього сімейного життя

Інститут інноваційних технологій і змісту освіти

Інститут проблем виховання

 

2014-2016

Навчальні програми, методичні посібники

29.

Розроблення науково-методичного забезпечення позакласної естетико-виховної роботи основної школи

Інститут інноваційних технологій і змісту освіти

Інститут

проблем виховання

 

2014-2016

Методичні посібники і рекомендації

Професійно-технічна освіта

30.

Розроблення та впровадження державних стандартів професійно-технічної освіти з робітничих професій на основі компетентнісного підходу

Інститут інноваційних технологій і змісту освіти

Департамент професійно-технічної освіти

Інститут професійно-технічної освіти

 

2014-2016

Підготовка 8 державних стандартів професійно-технічної освіти з робітничих професій на засадах компетентнісного підходу

31.

Проектування змісту професійно-технічної освіти на основі компетентнісного підходу

Інститут інноваційних технологій і змісту освіти

Департамент професійно-технічної освіти

Інститут професійно-технічної освіти

 

2014-2016

Навчальні посібники: “Технологія опоряджувальних робіт (для учнів професійно-технічних навчальних закладів будівельного профілю)”,

“Організація і техніка обслуговування (для учнів професійно-технічних навчальних закладів галузі ресторанного господарства)”, “Технологія верстатних робіт (для учнів професійно-технічних навчальних закладів машинобудівного профілю)”

32.

Розроблення педагогічних основ управління професійно-технічним навчальним закладом в ринкових умовах

Департамент професійно-технічної освіти

Інститут інноваційних технологій і змісту освіти

 

Інститут професійно-технічної освіти

2014-2016

Методичні рекомендації щодо:

- організації діяльності маркетингової служби у професійно-технічному навчальному закладі;

- використання критеріїв оцінювання результатів діяльності професійно-технічних навчальних закладів (для проведення державної атестації);

- методики та технологій оцінювання результатів підготовки кваліфікованих робітників

33.

Розроблення концептуальних засад розвитку освітнього маркетингу в системі професійно-технічної освіти

Департамент професійно-технічної освіти

Інститут інноваційних технологій і змісту освіти

 

Інститут професійно-технічної освіти

 

2014-2016

Концепція освітнього маркетингу в системі професійно-технічної освіти; науково-методичний посібник з питань розвитку маркетингової компетентності керівників професійно-технічних навчальних закладів

34.

Створення сучасних підручників, навчальних посібників, навчально-методичних і довідкових матеріалів з пріоритетних професій машинобудування, металообробки, приладобудування, видобувної промисловості, транспорту і зв’язку, агропромислового комплексу

Інститут інноваційних технологій і змісту освіти

Інститут професійно-технічної освіти

 

2014-2016

 

Навчальні посібники: “Сільськогосподарські і меліоративні машини (для підготовки кваліфікованих робітників аграрної галузі)”;

“Системи впорскування бензину та керування двигуном (для підготовки кваліфікованих робітників автотранспортної галузі)”; “Будівельні конструкції  (для підготовки кваліфікованих робітників будівельної галузі)”

35.

Створення електронних підручників для машинобудівної галузі і розроблення матеріалів для навчально-методичного супроводу їх впровадження у навчальний процес професійно-технічних навчальних закладів

Інститут інноваційних технологій і змісту освіти

Інститут професійно-технічної освіти

 

2014-2016

Електронний підручник “Технологія токарної обробки” (відповідно ДСПТО 8211.2. – “Токар”); методичні рекомендації щодо розроблення електроних підручників для професійно-технічних навчальних закладів;

методичні рекомендації щодо роботи з контент-бібліотекою підручників спеціальних предметів у html-форматі

36.

Розроблення методичних рекомендацій для

педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів з організації дистанційного навчання учнів

Інститут інноваційних технологій і змісту освіти

Інститут професійно-технічної освіти

 

2016

Методичні рекомендації “Організація дистанційного навчання учнів професійно-технічних навчальних закладів”

37.

Розроблення науково-методичного забезпечення профорієнтаційної роботи з молоддю

Департамент загальної середньої та дошкільної освіти

Департамент професійно-технічної освіти

Інститут соціальної та політичної психології

 

2016

Електронний посібник та інтернет-ресурс для оптимізації стратегій вибору молоддю професії з урахуванням рейтингу її престижності в суспільстві

Департамент професійно-технічної освіти

Інститут професійно-технічної освіти

 

2016

Навчальні посібники: “Формуван-ня готовності учнів професійно-технічних навчальних закладів до вибору й реалізації професійної кар’єри”, “Педагогічні технології підготовки учнівської молоді до вибору й реалізації професійної кар’єри”; методичні рекомендації: “Підготовка учнівської молоді до підприємницької діяльності в процесі допрофесійної та професійної підготовки”, “Формування соціально-психологічної компетентності в учнів професійно-технічних навчальних закладів”

Вища освіта

38.

Розроблення професійних стандартів для педагогічних професій як основи для створення освітніх стандартів

Інститут інноваційних технологій і змісту освіти

Департамент вищої освіти

Інститут вищої освіти

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих

2014-2016

Професійні стандарти для педагогічних професій

39.

Розроблення галузевої рамки кваліфікацій для галузі “Освіта”

Департамент вищої освіти

Інститут вищої освіти

 

2014-2016

Галузева рамка кваліфікацій для галузі “Освіта”

40.

Проведення моніторингу чинників професійного самовизначення молоді

в умовах упровадження Національної рамки кваліфікацій

Департамент вищої освіти

Інститут інноваційних технологій і змісту освіти

Інститут соціальної та політичної психології

 

2014-2016

Інформаційно-аналітичні матеріали за результатами моніторингу

41.

Підготовка нової редакції “Національного освітнього глосарію: вища освіта”

Інститут інноваційних технологій і змісту освіти

Департамент вищої освіти

Інститут вищої освіти

 

2014

Нова редакція «Національного освітнього глосарію: вища освіта»

42.

Підготовка навчального посібника “Вища освіта і Болонський процес”

Інститут інноваційних технологій і змісту освіти

Департамент вищої освіти

Інститут вищої освіти

 

2014-2015

Навчальний посібник “Вища освіта і Болонський процес”

43.

Розроблення та апробація критеріїв визначення ефективності діяльності вищих навчальних закладів

Інститут інноваційних технологій і змісту освіти

Департамент вищої освіти

Інститут вищої освіти

 

2014-2016

Критерії визначення ефективності вищих навчальних закладів

44.

Розроблення пропозицій щодо оптимізації мережі вищих навчальних закладів України (на основі порівняльного аналізу провідного міжнародного досвіду)

Департамент вищої освіти

Інститут вищої освіти

 

2014-2016

Пропозиції щодо оптимізації мережі вищих навчальних закладів України

45.

Розроблення програм підвищення кваліфікації для науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів

Департамент вищої освіти

Інститут інноваційних технологій і змісту освіти

Інститут вищої освіти

 

2014-2016

Програми підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів

46.

Розроблення та обґрунтування моделей реалізації автономії та самоврядування у вищій школі України (на основі порівняльного аналізу провідного міжнародного досвіду)

Інститут інноваційних технологій і змісту освіти

Департамент вищої освіти

Інститут вищої освіти

 

2015-2016

Моделі реалізації автономії та самоврядування у вищій школі України

47.

Розроблення концептуальної моделі вищої освіти як суспільного ціннісно-інтегративного фактору розвитку України

Інститут інноваційних технологій і змісту освіти

Департамент вищої освіти

Інститут вищої освіти

 

2014-2016

Концептуальна модель вищої освіти як суспільного ціннісно-інтегративного фактору розвитку України

48.

Підготовка пропозицій щодо удосконалення механізму формування та розподілу державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою з метою його адаптації до ринкових умов господарювання

Інститут інноваційних технологій і змісту освіти

Департамент вищої освіти

Інститут вищої освіти

 

2014-2015

Пропозиції щодо удосконалення механізму формування та розподілу державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою з метою його адаптації до ринкових умов господарювання

49.

Підготовка пропозицій щодо упровадження професійно-орієнтованої медіаосвіти у

вищих навчальних закладах України

Інститут інноваційних технологій і змісту освіти

Департамент вищої освіти

 

Інститут вищої освіти

 

2015-2016

Пропозиції щодо упровадження професійно-орієнтованої медіаосвіти у вищих навчальних

закладах України

50.

Розроблення навчально-методичного комплексу для аспірантів зі спеціальності 09.00.10 – філософія освіти

Інститут інноваційних технологій і змісту освіти

Департамент атестації кадрів

Інститут вищої освіти

 

2014-2016

Навчально-методичний комплекс  для аспірантів зі спеціальності 09.00.10 – філософія освіти

Педагогічна освіта і освіта дорослих

51.

Проведення моніторингу громадської думки з проблем освіти дорослих та заходів щодо її ефективного впровадження в освітянський простір

Інститут інноваційних технологій і змісту освіти

Департамент вищої освіти

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих

2014-2016

Інформаційно-аналітичні матеріали за результатами моніторингу

52.

Визначення умов упровадження прогресивних ідей зарубіжного досвіду з проблем освіти різних категорій дорослого населення

Інститут інноваційних технологій і змісту освіти

Департамент вищої освіти

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих

2015

Методичні рекомендації щодо умов упровадження прогресивних ідей зарубіжного досвіду з проблем освіти різних категорій дорослого населення

53.

Розроблення навчально-методичних матеріалів щодо організації освітньої діяльності з особами третього віку

Інститут інноваційних технологій і змісту освіти

 

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих

2014-2016

Навчально-методичні рекомендації; навчальні програми для слухачів університетів третього віку

54.

Розроблення науково-інформаційних матеріалів з питань інноваційного розвитку вітчизняної і зарубіжної андрагогічної і психологічної науки і практики

Інститут інноваційних технологій і змісту освіти

 

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих

2014-2016

Науково-інформаційні матеріали з питань інноваційного розвитку вітчизняної і зарубіжної андрагогічної і психологічної науки і практики

55.

Обґрунтування теоретичних і методичних засад формування професійної компетентності педагогічного персоналу для роботи з дорослими

Інститут інноваційних технологій і змісту освіти

Департамент вищої освіти

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих

2014-2016

Навчально-методичні посібники, методичні рекомендації

56.

Розроблення науково-методичного комплексу

для професійної підготовки майбутніх педагогів та підвищення кваліфікації педагогічних працівників навчальних закладів різних типів і рівнів акредитації

Інститут інноваційних технологій і змісту освіти

 

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих

2015-2016

Навчальні посібники: “Психологічні особливості підготовки педагогів до духовно-орієнтованої розвивальної взаємодії з учнями”, “Тренінги розвитку і саморозвитку педагогічної майстерності викладача вищого навчального закладу”, “Інноваційні педагогічні технології”; словник “Інноваційна діяльність вчителя: термінологічний словник”; методичні рекомендації: “Психологічні особливості розвитку духовних якостей характеру особистості в навчально-виховному процесі ”, “Діалогічні засади підготовки педагогічних працівників до розвитку духовного потенціалу учнів”, “Викладання психології для учнів старших класів”

57.

Обґрунтування запровадження професійного відбору при вступі до вищих навчальних закладів педагогічного спрямування

Департамент вищої освіти

Інститут інноваційних технологій і змісту освіти

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих

2014-2015

Рекомендації щодо здійснення професійного відбору абітурієнтів при вступі до вищих навчальних закладів педагогічного спрямування

58.

Розроблення моделей диференціації форм підвищення кваліфікації педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів, зокрема в Центрах педагогічної майстерності і професійного саморозвитку

Департамент загальної середньої та дошкільної освіти

Департамент вищої освіти

Інститут інноваційних технологій і змісту освіти

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих

2014-2015

Рекомендації щодо шляхів диференціації форм підвищення кваліфікації педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів, зокрема в Центрах педагогічної майстерності і професійного саморозвитку

59.

Підготовка пропозицій щодо удосконалення підвищення кваліфікації керівників загальноосвітніх навчальних закладів, які атестуються у 2014-2017 роках

Департамент загальної середньої та дошкільної освіти

 

Державний вищий навчальний заклад “Університет менеджменту освіти”

2014

Пропозиції до нормативних документів про підвищення кваліфікації керівників загальноосвітніх навчальних закладів

60.

Модернізація підвищення кваліфікації та стажування керівних педагогічних та науково-педагогічних працівників у системі післядипломної педагогічної освіти на регіональному рівні

Департамент вищої освіти

Департамент загальної середньої та дошкільної освіти

Інститут інноваційних технологій і змісту освіти

Державний вищий навчальний заклад “Університет менеджменту освіти”

2014-2016

Проекти нормативно-правових документів щодо удосконалення функціонування післядипломної педагогічної освіти на регіональному рівні

61.

Підвищення кваліфікації керівних, педагогічних, методичних та науково-педагогічних працівників

Департамент загальної середньої та дошкільної освіти

Департамент вищої освіти

Інститут інноваційних технологій і змісту освіти

Державний вищий навчальний заклад “Університет менеджменту освіти”

2014-2016

Підвищення кваліфікації відповідних категорій працівників на основі інформаційно-комунікаційних технологій та врахуванні світового досвіду

62.

Цільова підготовка резерву керівників закладів системи загальної середньої освіти усіх типів та форм власності

Департамент загальної середньої та дошкільної освіти

Департамент вищої освіти

Інститут інноваційних технологій і змісту освіти

 

 

Державний вищий навчальний заклад “Університет менеджменту освіти”

2014-2016

Підготовка менеджерів загальноосвітніх навчальних закладів, формування управлінців нової генерації на основі освітніх інформаційно-комунікаційних технологій

63.

Надання науково-методичної допомоги закладам післядипломної педагогічної освіти та забезпечення її модернізації шляхом створення нової моделі підготовки кадрів

Департамент вищої освіти

Департамент загальної середньої та дошкільної освіти

Інститут інноваційних технологій і змісту освіти

Державний вищий навчальний заклад “Університет менеджменту освіти”

Інститут педагогічної освіти та освіти дорослих

2014-2016

Концептуальні засади управління науково-методичною та інноваційною діяльністю у регіональних вищих навчальних закладах післядипломної педагогічної освіти. Модель підготовки кадрів “Академія інноваційного розвитку”.

64.

Розроблення навчально-методичного забезпечення та проведення курсів підвищення кваліфікації керівних педагогічних та науково-педагогічних працівників навчальних закладів стосовно навчання та виховання дітей з особливими потребами

Департамент загальної середньої та дошкільної освіти

Департамент вищої освіти

Інститут інноваційних технологій і змісту освіти

 

Інститут спеціальної педагогіки

 

2014-2016

Навчальні курси, програми, навчально-методичні посібники, методичні рекомендації з сурдопедагогіки, жестової мови, тифлопедагогіки, логопедії, олігофренопедагогіки, інтенсивної педагогічної корекції для різних категорій слухачів

Психологічний супровід освіти

65.

Розроблення психолого-педагогічних засад формування ціннісних орієнтацій дітей дошкільного віку

Департамент загальної середньої та дошкільної освіти

Інститут інноваційних технологій і змісту освіти

Інститут психології

імені Г.С. Костюка

2014-2016

Навчальний посібник для студентів педагогічних вищих навчальних закладів та практичних психологів дошкільних навчальних закладів “Дитина у сучасному соціопросторі”;

методичні рекомендації для практичних психологів та вихователів дошкільних навчальних закладів “Сучасні діти – відображення цінностей дорослого світу”

66.

Розроблення методичного забезпечення роботи з девіантними дітьми

Департамент загальної середньої та дошкільної освіти

Інститут інноваційних технологій і змісту освіти

Інститут психології

імені Г.С. Костюка

2014-2016

Методичні рекомендації для шкільних психологів “Методи роботи з девіантами в умовах сучасного соціокультурного середовища”

67.

Розроблення психолого-педагогічних засад створення дистанційних навчальних курсів для закладів післядипломної освіти

Департамент загальної середньої та дошкільної освіти

Департамент вищої освіти

Інститут інноваційних технологій і змісту освіти

Інститут психології

імені Г.С. Костюка

2014-2016

Методичні рекомендації для працівників закладів післядипломної освіти, психологів та розробників дистанційних навчальних курсів “Інтелектуальний розвиток дорослих у віртуальному освітньому просторі”

68.

Підготовка та впровадження нового Положення про центри (кабінети) психологічної служби для всіх рівнів освіти

з визначенням структури, підпорядкування, штатного розкладу та функцій

Департамент загальної середньої та дошкільної освіти

Департамент професійно-технічної освіти

Український

науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи

2014-2015

Положення про центри (кабінети) психологічної служби

69.

Розроблення та впровадження алгоритмів взаємодії працівників психологічної служби дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів з метою здійснення ефективного ступеневого психологічного супроводу та соціально-педагогічного патронажу

Департамент загальної середньої та дошкільної освіти

Департамент професійно-технічної освіти

Український

науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи

2014-2015

Методичні рекомендації для працівників психологічної служби дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів

70.

Розроблення та впровадження інноваційних методик роботи практичних психологів і соціальних педагогів малокомплектних загальноосвітніх навчальних закладів, навчально-виховних комплексів “школа-дитячий садок”, “школа І ступеня –гімназія”, “загальноосвітній навчальний заклад –позашкільний навчальний заклад”

Департамент загальної середньої та дошкільної освіти

Департамент професійно-технічної освіти

Український

науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи

2014-2016

Методичне забезпечення діяльності працівників психологічної служби у дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах

71.

Розроблення та впровадження інноваційних методик роботи практичних психологів і соціальних педагогів професійно-технічних навчальних закладів з профілактики насильницьких, агресивних форм поведінки, суїцидальних настроїв, конфліктності, толерантності серед учнівської молоді

Департамент професійно-технічної освіти

Український

науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи

2014-2015

Методичне забезпечення діяльності працівників психологічної служби в закладах професійно-технічної освіти (методичні посібники, збірники кращого досвіду роботи)

72.

Розроблення та впровадження у практику підготовки практичних психологів у вищих навчальних закладах інноваційних курсів, підручників, посібників

Інститут інноваційних технологій і змісту освіти

 

Український

науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи

2014-2016

Інноваційні курси, підручники, посібники для підготовки практичних психологів

73.

Розроблення інноваційних курсів, підручників, посібників та впровадження їх у практику підвищення кваліфікації працівників психологічної служби і психолого-медико-педагогічних консультацій

Інститут інноваційних технологій і змісту освіти

 

Український

науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи

2014-2016

Інноваційні курси, підручники, посібники для підвищення кваліфікації працівників психологічної служби і психолого-медико-педагогічних консультацій

74.

Розроблення та впровадження в систему післядипломної педагогічної освіти програми спецкурсу “Організаційно-правові аспекти діяльності психологічної служби системи освіти”

Департамент загальної середньої та дошкільної освіти

Департамент вищої освіти

 

Український

науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи

2014

Програма спецкурсу для інститутів післядипломної педагогічної освіти

Управління освітою, інформаційне забезпечення діяльності галузі

75.

Участь у роботі Наукової ради МОН України з конкурсного відбору проектів фундаментальних і прикладних досліджень за фаховим напрямом “Педагогіка, психологія, соціологія, українознавство, проблеми освіти і науки, молоді та спорту”

Департаменти

Інститут інноваційних технологій і змісту освіти

Установи

НАПН України

2014-2016

Експертне оцінювання проектів фундаментальних і прикладних досліджень, що виконуються у вищих навчальних закладах та наукових установах

76.

Участь у роботі Науково-методичної ради з питань освіти МОН України та у відповідних науково-методичних комісіях цієї ради

Департаменти

Інститут інноваційних технологій і змісту освіти

 

Установи

НАПН України

2014-2016

Експертиза навчальної та навчально-методичної літератури, експертні висновки

77.

Підготовка наукових періодичних видань, співзасновники яких

МОН і НАПН України

Департаменти

Інститут інноваційних технологій і змісту освіти

Установи

НАПН України

2014-2016

Участь у роботі редакційних рад і колегій наукових періодичних видань. Сприяння представленню видань у світовій системі наукових комунікацій

78.

Формування журі всеукраїнських предметних олімпіад (IV-ий етап), конкурсів “Учитель року” та інших

Департамент загальної середньої та дошкільної освіти

Інститут інноваційних технологій і змісту освіти

 

Інститут педагогіки

 

2014-2016

Матеріали конкурсів

79.

Проведення моніторингу громадської думки щодо проблем освіти та заходів з її реформування

Інститут інноваційних технологій і змісту освіти

Департаменти

 

Інститут соціальної та політичної психології

2014-2016

Інформаційно-аналітичні матеріали за результатами моніторингу

80.

Започаткування та проведення всеукраїнського експерименту з формування позитивної громадської думки щодо освітніх інновацій

Інститут інноваційних технологій і змісту освіти

Департаменти

 

Інститут соціальної та політичної психології

 

2014-2016

Програма дослідно-експериментальної роботи зі створення системи громадської підтримки освітніх інновацій; методичні рекомендації “Організація заходів з громадської підтримки освітніх інновацій”, навчально-методичний комплекс спецкурсу “Психолого-педагогічне забезпечення громадської підтримки освітніх інновацій” (для слухачів інститутів післядипломної педагогічної освіти)

81.

Підготовка методичних рекомендацій для керівників місцевих органів управління освітою та керівників закладів освіти про діяльність психологічної служби і психолого-медико-педагогічних консультацій

Інститут інноваційних технологій і змісту освіти

Український

науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи

2014

Методичні рекомендації для керівників місцевих органів управління освітою та керівників закладів освіти

82.

Оновлення нормативно-правової бази бібліотек освітянської галузі.

Розроблення та затвердження типового положення про бібліотеку професійно-технічного навчального закладу

Інститут інноваційних технологій i змісту освіти

Державна

науково-педагогічна бібліотека України

ім. В.О.Сухомлинського

 

2015

Пропозиції щодо оновлення нормативно-правової бази бібліотек освітянської галузі.

Типове положення про бібліотеку професійно-технічного навчального закладу

83.

Розроблення Концепції розвитку бібліотек загальноосвітніх навчальних закладів України

Інститут інноваційних технологій i змісту освіти

 

Державна

науково-педагогічна бібліотека України

ім. В.О.Сухомлинського

2014-2015

Концепція розвитку бібліотек загальноосвітніх навчальних закладів України

84.

Науково-інформаційне забезпечення науковців і практиків освітянської галузі з питань інноваційного розвитку вітчизняної освіти, педагогічної та психологічної науки і практики

Інститут інноваційних технологій і змісту освіти

Департаменти

Державна

науково-педагогічна бібліотека України

ім. В.О.Сухомлинського

2014-2016

Електронна бібліотека.

Електронний каталог Державної науково-педагогічної бібліотеки України ім. В. О. Сухомлинського.

Зведені бібліографічні бази даних дисертацій та періодичних видань освітянських бібліотек МОН України та НАПН України.

Галузева реферативна база даних “Україніка наукова” в електронному вигляді та в Українському реферативному журналі “Джерело”.

Оглядово-аналітична (фактографічна та концептографічна) продукція з актуальних питань інноваційного розвитку національної та зарубіжної освіти

85.

Проведення всеукраїнського конкурсу “Шкільна бібліотека”

Інститут інноваційних технологій i змісту освіти

Державна

науково-педагогічна бібліотека України

ім. В.О.Сухомлинського

2014-2016

Популяризація інноваційних форм роботи бібліотек з метою якісного інформаційного забезпечення навчально-виховного процесу

Проведення спільних науково-практичних масових заходів

86.

Організація і проведення щорічних освітянських виставок

Департаменти

Інститут інноваційних технологій і змісту освіти

Установи

НАПН України

 

2014-2016

Підготовка експозиційних матеріалів; участь у семінарах, круглих столах, майстер-класах, які проводяться під час виставок

87.

Проведення спільних науково-методичних конференцій, науково-практичних семінарів, круглих столів тощо

Департаменти

Інститут інноваційних технологій і змісту освіти

Установи

НАПН України

 

2014-2016

Збірники матеріалів конференцій, семінарів, методичні рекомендації

88.

Участь у щорічних серпневих конференціях, нарадах, розширених колегіях

МОН України

Департаменти

Інститут інноваційних технологій і змісту освіти

Установи

НАПН України

2014-2016

Виступи фахівців міністерства, наукових співробітників академії
Поделиться:

База даних захищена авторським правом ©unikum.asyan.org 2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи