Галузь знань: 0515 “Видавничо поліграфічна справа” Освітньо кваліфікаційний рівень: спеціаліст Освітній рівень icon

Галузь знань: 0515 “Видавничо поліграфічна справа” Освітньо кваліфікаційний рівень: спеціаліст Освітній рівень


НазваГалузь знань: 0515 “Видавничо поліграфічна справа” Освітньо кваліфікаційний рівень: спеціаліст Освітній рівень
Дата конвертації28.06.2015
Розмір172.83 Kb.
ТипДокументи
скачати

Спеціальність 7.05150105 “ТЕХНОЛОГІЯ

РОЗРОБКИ, ВИГОТОВЛЕННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ ПАКОВАНЬ”
Галузь знань: 0515 “Видавничо - поліграфічна

справа”

Освітньо - кваліфікаційний рівень: спеціаліст

Освітній рівень: повна вища освіта

Кваліфікація: інженер-технолог

Узагальнений об’єкт діяльності: Технологічні та виробничі процеси

друкованих паковань

Вища освіта на базі: бакалавра

Термін підготовки: 1 рік

Форми навчання: денна
Вимоги до професійного відбору вступників

Абітурієнт повинен мати базову вищу освіту з відповідного напряму.
Спеціаліст підготовлений до роботи

за такими видами економічної діяльності:

Видавнича справа, поліграфічна промисловість, відтворення друкованих матеріалів
1. Видавнича справа

 • Інші види видавничої діяльності

2. Поліграфічна діяльність

 • Поліграфічна діяльність, не віднесена до інших груп

 • Виробництво паперової етикетки і паковань

 • Палітурна справа і обробка

 • Виробництво друкарських форм

 • Інші послуги, пов’язані з поліграфічним виробництвом


Фахівець, здатний виконувати професійну роботу інженера-технолога і може обіймати у видавництвах та редакціях первинні посади:

 • інженер-технолог (відділу, дільниці, цеху, друкарні, підприємства по виготовленню паковань додрукарського, друкарського та оздоблювального виробництв).


Дисципліни спеціальності:

з/п

Назва дисципліни

К-ть годин

Питома вага, %

Кафедра

1

Дизайн, конструювання та художнє оформлення паковань

162

12,0%

Поліграфічних технологій у пакованні

2

Новітні технології в пакованні

162

12,0%

Поліграфічних технологій у пакованні

3

Автоматизація і комп’ютеризація технологічних процесів

108

8,0%

Поліграфічних технологій у пакованні

4

Пакувальні матеріали і тара

108

8,0%

Поліграфічних технологій у пакованні

5

Перспективні напрямки і методи досліджень в галузі

108

8,0%

Поліграфічних технологій у пакованні

6

Технологія виготовлення паперу, картону і плівок

108

8,0%

Поліграфічних технологій у пакованні

7

Устаткування для виготовлення тари і упаковки

108

8,0%

Поліграфічних технологій у пакованні

8

Менеджмент та маркетинг у пакованні

81

6,0%

Поліграфічних технологій у пакованні

9

Техніко-економічне обґрунтування інженерних рішень

81

6,0%

Поліграфічних технологій у пакованні

10

Ергономіка

54

4,0%

Дизайну

11

Охорона праці у пакованні

54

4,0%

Поліграфічних технологій у пакованні

12

Цивільна оборона

54

4,0%

Соціальної безпеки

13

Автоматизація обробки технічної інформації**

162

12,0%

Поліграфічних технологій у пакованні

14

Основи захисту інтелектуальної власності в Україні**

Цивільного та господарського права

15

Основи підприємництва**

Менеджменту організацій
Всього

1 350

100%

 

** – дисципліни за вибором студента
Здатності випускників вищого навчального закладу, що вимагаються, та система умінь, що їх відображає

1. Опанування нових знань, прогресивних технологій та різноманітних інновацій:

 • Створити умови для особистого опанування новими знаннями.

 • Створити мотивацію для опанування новими знаннями керованого персоналу.

2. Розвиток здатності керівника та організаторських здібностей:

 • Розробляти пропозиції щодо вдосконалення і розвитку технології та організації праці. Приймати технічно обґрунтовані рішення.

 • Аналізувати та оцінювати світові тенденції технологічного, економічного та культурного розвитку.

 • Створювати науково-технічно обґрунтовані прогнози можливого розвитку технології галузі.

3. Створення необхідних економічних, пожежно- та електронебезпечних умов праці:

 • Вміти забезпечити виконання існуючих норм та правил безпеки життєдіяльності та охорони праці.

4. Створення необхідних умов для оздоровлення, відпочинку та культурного розвитку колективу працюючих на підприємстві:

 • Вміти організувати гармонійне поєднання праці, фізичного самовдосконалення та відпочинку.

5. Здатності засвоювати та реалізувати науково-технічні та культурні досягнення світової цивілізації з уважним відношенням до різних культур, релігій, прав народів і людини, ідеї збереження миру:

 • Вміти бути освіченою, культурною, сучасною людиною.

6. Здатність адаптувати діяльність організації до вимог і умов споживача:

 • Вміти оперативно реагувати на кон’юнктуру ринку та організовувати зміну технічних параметрів та критеріїв якості продукції у відповідності до вимог споживача.

7. Налагодження міжособових комунікацій:

 • На основі усвідомлення цілей особистої та колективної діяльності, виходячи зі знань про етапи комунікаційного процесу та чинники, що впливають на його ефективність:

- організувати та контролювати особисту поведінку з огляду на відносини з іншими учасниками спільної діяльності;

- оцінювати особистий стан та стан інших людей, настрій, ступінь психологічної напруги при вирішенні завдань різної складності.

8. Забезпечувати необхідний рівень індивідуальної безпеки в разі виникнення типових небезпечних ситуацій:

 • В умовах виробничої або побутової діяльності:

- на основі аналізу результатів власних спостережень за навколишнім середовищем, використовуючи типові ознаки виникнення небезпек, ідентифікувати джерела і типи небезпек та уникати їх;

- використовувати штатні та допоміжні засоби, реалізовувати попередньо розроблений план дій щодо попередження або зменшення рівня можливого пошкодження.

Виробничі функції, типові задачі діяльності та вміння

щодо вирішення типових задач діяльності

І. Проектувальна

1.1. Розробка проектів художньо-технічного оформлення друкованих видань:


1.1.1. Враховуючи побажання видавництва (замовника) щодо кінцевого вигляду готової продукції та знаючи технічні можливості конкретного підприємства, розробити оптимальний варіант дизайну та художньо-технічного оформлення друкованого видання етикетки та паковання.

1.1.2. Технічне редагування видань та паковань.

1.1.3. Виготовлення макетів паковань.

1.2. Автоматизація технологічних і виробничих процесів:

1.2.1. У складі групи фахівців або самостійно:

 • здійснити збір, обробку, аналіз, систематизацію технічної інформації, узагальнити передовий вітчизняний та зарубіжний досвід із технологій та техніки автоматизованих систем переробки інформації;

 • обґрунтувати проектні рішення з питань автоматизованих систем переробки інформації;

 • розробити проект автоматизації технологічного і виробничого процесів на окреме видання, офісу, дільниці, цеху, підприємства;

 • розробити проект комп’ютеризації технологічного і виробничого процесів на окреме видання, офісу, дільниці, цеху, підприємства;

 • вибрати потрібний структурний склад КВС (типи та кількість підприємств, у т. ч. робочих станцій) та засоби інформаційного зв’язку між підприємствами;

 • визначити склад функцій системи, що проектується, комплексів задач, що реалізуються в кожній підсистемі;

 • за допомогою табличного та графічного уявлення, використовуючи матеріали технічного завдання, визначити режими функціонування комп’ютерної системи.

1.3. Розробка оптимального технологічного процесу виготовлення друкарських форм високої накладостійкості:

1.3.1. Визначити оптимальний технологічний процес друку для забезпечення максимальної накладової якості.

1.3.2. Розробити перспективні напрямки підвищення накладостійкості друкарських форм у виробничих умовах.

1.3.3. Визначити основні технічні рішення по структурі та підсистем друкарського процесу.

1.3.4. Встановити фактори впливу для зростання накладостійкості друкарських форм.

1.3.5. Запланувати заходи зростання друкованої продукції шляхом підвищення накладової якості відбитків.

1.4. Розробка загальних і детальних технологічних схем регламентів та маршрутно-технологічних карт виготовлення друкованих етикеток та паковань спеціальними методами друку (трафаретним, сублімаційним, цифровим, тамподруком, електрографічним, магнітнографічним, термографічним, комбінованими):

1.4.1. Проводити детальну розробку технологічного процесу та технологічної документації.

1.4.2. Удосконалювати та модернізувати технологічні процеси спеціальних методів друку.

1.4.3. На основі апріорної інформації та нормативної документації визначити перспективний склад формного та додрукарського устаткування кожного зі спеціальних методів друку.

1.4.4. Обґрунтувати доцільність використання того чи іншого виду друку.

1.5. Проектування робочих місць у системі ”людина-машина-навколишнє середовище”:

1.5.1. На основі науково-технічної інформації розробити проект робочого місця на визначеній стадії технологічного процесу виготовлення друкованих етикеток та паковань.

1.6. Проектування організаційної структури виробництв по виготовленню паковань:

1.6.1. Самостійно або у складі групи фахівців:

 • підготувати технологічний проект організаційної структури офісу, фірми, цеху, дільниці, підприємства для випуску друкованої продукції;

 • розрахувати завантаження та потребу робочих місць, устаткування та персонал.

1.7. Розробка проекту промислового виробництва друкованої продукції, технологічних і виробничих проектних рішень по додрукарських та післядрукарських процесах; оцінка ефективності проекту:

1.7.1. Самостійно або у складі групи фахівців різних галузей економічної діяльності:

 • зробити аналіз стану і перспективних напрямків розвитку друкованих паковань;

 • розробити цілі проекту виробництва друкованої продукції (технологічна та виробнича частини бізнес-плану);

 • розробити технологічні проекти рішень за стадіями проектування для поліграфічної галузі промисловості;

 • розробити виробничі проекти виготовлення друкованих паковань за стадіями проектування;

 • визначити номенклатуру та кількість основного технологічного устаткування по додрукарських, друкарських та післядрукарських процесах;

 • визначити кількість робочих місць та відомості працюючих;

 • розробити технічні завдання на будівельну, санітарно-технічну, енергетичну та інші частини проекту дільниці, цеху, підприємства;

 • розробити технічне завдання на автоматизацію та комп’ютеризацію виробництва;

 • розробити технічне завдання для проектування генплану підприємства;

 • оцінити ефективність проектних рішень.

1.8. Техніко-економічне обґрунтування технології друкованих паковань:

1.8.1. Розрахувати техніко-економічні показники видання за допомогою порівняння варіантів, використовуючи методики інформаційно-вартісного аналізу і проектування декількох технологічних процесів.

1.9. Розробка документації для попередження або зменшення рівня вірогідного пошкодження виробничих об’єктів:

1.9.1. На підставі інформації щодо потенційно небезпечних ділянок виробництва, видів виробничих процесів та елементів природного середовища за допомогою типових інструкцій планувати запобіжні заходи.

1.10. Розробка планів захисту об’єкту і персоналу в разі виникнення надзвичайних ситуацій:

1.10.1. На підставі відомостей про загрозу виникнення надзвичайної ситуації за допомогою штатних та індивідуальних джерел інформації планувати забезпечення оперативного застосування сигналів про виникнення небезпеки та їх розпізнавання персоналом об’єкту.

1.11. Проектування технічного забезпечення комп’ютерних систем, технологічного та виробничого процесів виготовлення друкованої продукції:

1.11.1. Обґрунтувати вибір структури комплексу технічних засобів комп’ютерних систем в умовах технічного і робочого проектування.

1.11.2. За допомогою методів оптимізації структури КВС, використовуючи довідкову літературу та системи Internet, обґрунтувати вибір того чи іншого з технічних засобів системи.

1.11.3. Розрахувати характеристики комплексу технічних засобів в умовах технічного і робочого проектування.

1.11.4. Обґрунтувати вибір системи, використовуючи методи розрахунку надійності, інформаційної ємності, пропускної спроможності, продуктивності тощо.

1.12. Визначення рівня механізації, автоматизації, комп’ютеризації процесів (робіт); культури виробництва; промислової естетики, санітарії та безпеки праці; рівня забезпеченості нормативно-технічною документацією виробництва (цеху, відділу, дільниці):

1.12.1. Самостійно на основі вивчення конкретного технологічного процесу та устаткування підприємства (цеху, відділу, дільниці) визначити і розрахувати (оцінити) рівень механізації, автоматизації, комп’ютеризації процесів (робіт); культури виробництва; умови промислової естетики, санітарії та безпеки праці: рівня забезпеченості нормативно-технічною документацією.

1.12.2. Визначити резерви виробництва.

ІІ. Організаційна

2.1. Розрахунок та підготовка технічної документації:

2.1.1. Визначити якість оригіналів, вимог щодо якості і терміну їх репродукування.

2.1.2. Знати і володіти програмним забезпеченням опрацювання оригіналів.

2.1.3. Оцінювати якість відтворених оригіналів.

2.2. Діагностика технічних засобів відтворення друкованих паковань:

2.2.1. Виявити неполадки в роботі апаратних засобів.

2.2.2. Забезпечувати профілактичні та відновлювальні роботи у виробничих умовах.

2.2.3. Визначити оптимальні режими роботи технічних засобів.

2.3. Організація оптимального технологічного процесу виготовлення друкованих паковань при збереженні високої ідентичності відбитків:

2.3.1. Організація технологічного контролю на всіх стадіях виготовлення друкарських форм.

2.3.2. Організація технологічного контролю і забезпечення оптимальних технічних режимів друкування.

2.4. Організація технологічного та виробничого процесів на виробництвах (офісах, дільницях, цехах, підприємствах) спеціальних видів друку:

2.4.1.Керівництво технологічним процесом для забезпечення високої якості продукції у спеціальних методах друку.

2.4.2. Організація колективу на виконання промислово-технічних завдань на підприємстві.

2.5. Організація робочих місць:

2.5.1. Проектна організація робочого місця на визначеному технологічному процесі.

2.6. Організація виробництв друкованих паковань, роботи колективу виконавців в умовах наявності різноманітних варіантів, пропозицій та думок:

2.6.1. У складі групи фахівців або самостійно, використовуючи нормативну документацію та інформаційно-довідкові матеріали:

 • організувати поліграфічне виробництво в офісі, на підприємстві;

 • налагодити випуск друкованої продукції, використовуючи методичні та нормативні матеріали по технічній підготовці виробництва;

 • знаходити компроміс між різними вимогами (собівартості, якості, термінів використання, безпеки праці тощо);

 • розрахувати техніко-економічну ефективність при прийнятті організаційних рішень, визначати оптимальні варіанти;

 • використовувати методи організації виробництва та ефективності роботи трудового колективу на основі сучасних методів управління;

 • розробляти довгострокові та короткострокові плани виробництва друкованих видань;

 • організувати технічний контроль якості друкованих видань за стандартами ISO 9000;

 • організувати технічне навчання персоналу при впровадження нових технологічних процесів та встановлення нового устаткування.

2.7. Організація колективів виконавців (робочих груп) для розробки проектів виробництв (офісів, дільниць, цехів, підприємств) друкованих паковань, оперативно-виробниче планування, облік та диспетчеризація виробничих процесів:

2.7.1. Аналізувати та оцінювати надійність додрукарських, друкарських та післядрукарських процесів.

2.7.2. Вибирати спосіб здійснення технологічного процесу і відповідного устаткування для його здійснення.

2.7.3. Застосовувати прогресивні методи експлуатації технологічного процесу та устаткування.

2.7.4. Планувати завантаження устаткування, матеріально-технічні та трудові витрати.

2.7.5. За допомогою джерел інформації організовувати системи управління виробництвом та колективи виконавців розробки проектів.

2.7.6. Вести оперативно-виробниче планування та диспетчеризацію виробництва.

2.8. Організування баз даних:

2.8.1. Впроваджувати у виробництво інформаційне забезпечення технологічних та виробничих процесів, створюючи бази даних.

2.8.2. Використовуючи програмні засоби, організовувати базу даних підпорядкованого підрозділу.

2.9. Оформлення вхідної та вихідної документації:

2.9.1. Здійснювати ведення документації підпорядкованого підрозділу.

2.9.2. Знати стандарти та технічні інструкції.

2.9.3. Проводити технічні наради з підлеглими працівниками.

2.10. Організація дій із метою попередження або зменшення рівня виробничого пошкодження виробничих об’єктів:

2.10.1. Застосовуючи методи спостереження та контролю, визначити потенційно небезпечні ділянки виробництва, види виробничих процесів та елементи природного середовища, що можуть створити загрозу виникнення надзвичайних ситуацій в умовах об’єктивного рівня (виготовлення друкованих видань).

2.11. Організація захисту об’єкту господарювання в умовах надзвичайної ситуації:


2.11.1. Використовуючи табельні прилади, інструкції та транспортні засоби, організувати встановлення виду та ступеня зараженості об’єкту господарської діяльності радіоактивними, біологічними та хімічно небезпечними речовинами.

2.12. Визначити системи та методи управління виробництвом:


2.12.1. Самостійно на основі вивчення системи і методів управління конкретного виробництва (цеху, відділу, дільниці) визначити і розрахувати (оцінити) рівень досконалості його управління.

ІІІ. ВИКОНАВСЬКА

3.1. Перевірка авторських оригіналів тексту та ілюстрацій на відповідність технічним умовам:

3.1.1. Здійснювати перегляд авторських оригіналів із метою перевірки їх відповідності технічним умовам підготовки оригіналів до друку.

3.1.2. Перевіряти комплектність авторських оригіналів для відтворення друкованого видання.

3.1.3. Виконати необхідні технічні розрахунки друкованої продукції по авторському оригіналу.

3.2. Оформлення технологічних карт:

3.2.1. Уміти технічно грамотно оформити технологічну карту на замовлення.

3.2.2. Використовуючи методики розрахунків, норми витрат часу і матеріалів, розрахувати технічні завдання на виробничі процеси.

3.2.3. Вміти розрахувати обсяг видання в авторських (фізичних, приведених) аркушах, у друкарських фарбовідбитках.

3.3. Виконувати роботи з використанням спеціальних видів друку:

3.3.1. Вибирати засоби для виготовлення друкованих паковань спеціальними видами друку.

3.3.2. Вміти користуватися науково-технічною літературою та нормативною документацією спеціальних методів друку.

3.3.3. Розробляти інструкції та технологічні режими на конкретне робоче місце.

3.4. Контроль за виконанням технологічної дисципліни:

3.4.1. Участь у розробці та впровадженні нових технологічних процесів.

3.4.2. Здійснення вхідного контролю якості поліграфічних витратних матеріалів.

3.4.3. Виробничий контроль напівфабрикатів, якості готової продукції.

3.4.4. Контроль параметрів технологічних процесів.

3.4.5. Ефективне використання матеріалів та устаткування.

3.4.6. Вміти оформити технічну та дефектну документацію на порушення технологічної дисципліни та брак.

3.5. Розробка плану роботи дільниці, цеху, офісу та підприємства друкованих паковань:

3.5.1. На основі інформаційного забезпечення розробити план виробництва друкованих паковань, який забезпечував би випуск певної номенклатури з необхідною якістю за умов досягнення мінімально можливих витрат на виробництво з урахуванням вимог щодо норм з охорони праці та протипожежної безпеки.

3.5.2. Комп’ютерне проектування за допомогою системи автоматизованого проектування окремих складових технологічної та інших частин робочого плану проекту.

3.6. Контроль за дотриманням вимог безпеки праці та санітарно-гігієнічних вимог:

3.6.1. В умовах виробничої діяльності на підставі технологічної документації, використовуючи чинну нормативно-правову базу, контролювати дотримання безпеки праці та санітарно-гігієнічних вимог учасниками трудового процесу.

3.7. Забезпечення захисту в разі виникнення надзвичайної ситуації:

3.7.1. В умовах надзвичайної ситуації, орієнтуючись на сигнал про виникнення небезпеки, за планом цивільного захисту об’єкту господарювання та з урахуванням місця знаходження персоналу об’єкту і часу на оперативне реагування організовувати індивідуальний захист із використанням табельних та підручних засобів.

3.8. Контроль якості продукції та напівфабрикатів:

3.8.1. Контролювати та аналізувати технологічні властивості та параметри продукції, виготовленої різними способами.

3.9. Складання завдання на розробку проекту комп’ютеризованої системи поліграфічних виробництв:

3.9.1. Самостійно або у складі групи фахівців обґрунтувати необхідність розробки проекту і підготувати вихідні дані (технічне завдання) для проектування (модернізації ) системи опрацювання інформації.Поделиться:

База даних захищена авторським правом ©unikum.asyan.org 2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи